Record Català de Pessebre sobre taula més gran de l'estat espanyol

 • 1986: 45m2
 • 1987: 90m2
 • 1988: 90m2
 • 1989: 120m2
 • 1990: 130m2
 • 1991: 200m2
 • 1992: 200m2
 • 1993: 230m2
 • 1994: 240m2
 • 1995: 230m2
 • 1996: 280m2
 • 1997-2003: 230m2